Atık Su Kimyasalları

Mevzuata uygunluk sağlayan tam kapsamlı flokülant, koagülant ve katkı maddesi ürün yelpazesi

 • Toplam işletme giderlerinin düşürülmesi, deşarj, çamur ve ürün tüketiminde azalma
 • Yağ, organik maddelerin ayrıştırılması ve KOİ (COD) / BOİ (BOD) azaltılması
 • Yüksek etkinliğe sahip köpük gidericiler
 • Yağ / su ayırma işlemleri için özel kimyasallar
 • Koku kontrolü

ÜRÜNLERİMİZİN BAZILARI:

 • AKFORT® ...: Atık Sular İçin Renk Giderici, Flokülasyon Yardımcısı ve KOİ Düşürücü
 • AKFORT® ...: Atık Sular Organik Katyonik Flokülasyon Yardımcısı, Renk Alıcı, KOİ Düşürücü
 • AKFORT® ...: Atık Sular ve Sülfat Giderimi İçin Koagülant
 • AKFORT® ...: Atık Sular ve Sülfat Giderimi İçin Koagülant
 • AKFORT® ...: Proses Suları ve Atık Sular İçin Anyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Sıvı, Orta Anyonik)
 • AKFORT® ...: Proses Suyu ve Atık Sular İçin Toz Anyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Toz, Orta Anyonik)
 • AKFORT® ...: Endüstriyel ve Evsel Atık Su İçin Zayıf Katyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Toz, Zayıf Katyonik)
 • AKFORT® ...: Proses Suyu ve Atık Sular İçin Anyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Toz, Orta Anyonik)
 • AKFORT® ...: Endüstriyel ve Evsel Atık Su İçin Orta Seviyede Katyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Toz, Orta Katyonik)
 • AKFORT® ...: Endüstriyel ve Evsel Atık Su İçin Kuvvetli Seviyede Katyonik Topaklayıcı ve Topaklanma Yardımcısı (Toz, Kuvvetli Katyonik)
 • AKFORT® ...: Nötral ve Alkali pH Aralıklarında Etkili, Endüstriyel Atık Su İçin Köpük Kesici
 • AKFORT® ...: Endüstriyel Sular İçin Silikon İçeren Köpük Kesici
 • AKFORT® ...: Kullanım Suyu ve Atık Su İçin Katyonik Çöktürücü
 • AKFORT® ...: Yağ/Su Emülsiyonları İçin Organik Katyonik Emülsiyon Kırıcı, Kum Filtresi Şartlandırıcı
 • AKFORT® ...: İçme Suyu Hatları İçin Korozyon ve Kireçlenme Önleyici
 • AKFORT® ...: İçme Suyu Hatları İçin Korozyon ve Kireçlenme Önleyici
 • AKFORT® ...: Poli Alüminyum Klorür - İnorganik Flokülant
 • AKFORT® ..: Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Çözeltisi - Flokülant
 • POOLSTAR CHC 70: İçme ve Kullanma Sularında Dezenfeksiyon Sağlayan Aktif Klor

Not: Yukarıda listelenen ürünlerimiz haricinde sisteminize özel kimyasallar Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilebilmektedir. AKFORT® ürünlerimizin kodları güvenlik nedeniyle gizlenmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.