Problemler

KOROZYON:
Korozyon, içinde meydana geldiği sistemlere büyük zararlar veren elektrokimyasal bir reaksiyondur. Suda çözünmüş halde bulunan gazların ve tuzların, sistem şartlarının ve mikroorganizmaların etkisiyle oluşur.

Korozyonun ana sebepleri şunlardır:
Gazlar, çözünmüş ya da askıda bulunan katı maddeler, pH, akış hızı, sıcaklık, depozit ve birikintiler, mikrobiyolojik üreme, farklı metaller, hatalı kimyasal seçimi ve uygulanması.

DEPOZİT:
Suyun doğal yapısında bulunan yüksek konsantrasyondaki kalsiyum bikarbonatlar Ca(HCO3)2 ısı ile temas ederek CaCO3 formunda çökerler ve yüzeylerde kireç ve kısır tabakası oluştururlar.

Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Bunun yanı sıra suyun yapısındaki çözünmüş ya da askıdaki katı maddeler sıcaklık, akış hızı gibi fiziksel faktörlerin yardımıyla sistemlerde kirliliğe sebebiyet verirler. Bu sebeplerden dolayı sistemlerde meydana gelen depozit, ısı iletiminin düşmesine, dolayısıyla enerji kaybına neden olur.

MİKROBİYOLOJİK KİRLENME:
Soğutma sistemlerinde karşılaşılan ciddi bir problemdir. Sudan ve atmosferden sisteme giren mikroorganizmalar (bakteri, küf, yosun, mantar) uygun sıcaklık ve pH'ın yardımıyla hızlı bir şekilde üreyerek çoğalırlar. Bunun sonucunda da korozyon ve birikinti oluşturarak sistemlerin zarar görmesine neden olurlar. Ortamdaki mineral tuzlar, organik maddeler ve güneş ışığı, kirlenme hızını arttırıcı etkenlerdir.